Sistem prodaje u lumpexu

Razvijen je integrisani sistem maloprodaje koji utièe na upravljanje velikim prodajnim mrežama. Zdrav i funkcionalan menadžment prodajnih mreža predstavlja znaèajan izazov. Povlaèenje iz takvog sistema omoguæava menadžerskom osoblju da pristupi jednoj analizi i podacima o upravljanju.

Za obiène ljude, program mora pružiti dobar alat koji ide na efikasnu poziciju na nekim pozicijama. Kroz sistem prodaje imamo moguænost da integriramo najmodernije izlaze za svaku fazu u kancelariji. Imajuæi sistem, imamo razlièit naèin da poboljšamo upravljanje organizacijom, poèevši od maloprodaje, distribucije, logistike i raèunovodstva, ostajuæi na zahtev. Kroz širok spektar moguænosti, program radi u bilo kojoj vrsti prodajne mreže, pretvarajuæi se od desetak do nekoliko stotina trgovina. On prikuplja mnogo više u malim prodajnim arhitekturama. Neogranièeno podruèje rada maloprodajnog sistema omoguæava servisiranje svih podruèja poslovanja prodajne mreže.

Sastoji se od dodatnih elemenata:

širok i višekanalni maloprodajni sistem,Upravljaèki modul, èije se pitanje pokreæe,projekt centralnog skladišta i distribucije, garantira korištenje uvjeta poslovne kampanje što je duže moguæe.

Program takoðe ima specijalizovani, integrisani finansijski i raèunovodstveni sistem kao i lièni i platni sistem, koji je za akciju omoguæio sveobuhvatnu podršku cjelokupnim procesima upravljanja maloprodajnom mrežom.

Maloprodajni sistem ima i veliku podršku korisnicima. Omoguæava mnogo funkcija koje æe olakšati kupovinu. Može se spomenuti niz prednosti multimedijalne samoposlužne stanice za kupce koji skeniranjem barkodova omoguæuju brzo plaæanje proizvoda.