Prodaja vaueera fiskalna kasa

Kolega iz poslovnog prijatelja vas uverava da njegova fiskalna industrija gotovine postoji na zlatnom nivou i prodaje prodaju blagajne na pola cene? Hajde da ne uzmemo oèiglednu uštedu. Da bi se kupila kasa koja se koristila, moramo dodati troškove razmene finansijske memorije i izgubljenog vremena za rešavanje stvari u SAD. Takoðe, neæemo moæi da podnesemo zahtev za popust za kupovinu koja doseže èak 90%!

Jasno je da suoèeni sa novim troškovima tražimo naèine da uštedimo novac i napravimo veoma uspješnu transakciju. Naša kompanija se proširuje i još uvijek prodajemo radove ili usluge maloprodajnim potrošaèima. U svakom trenutku postaje neophodno kupiti i registrirati blagajnu. Cijena ovog jela nas može malo uplašiti, što nas navodi na traženje jeftinijih rješenja. Kolega iz susjedstva nam daje da je njegova korištena financijska blagajna prilièno uèinkovita i da je možemo prodati za premalu cijenu? Ili æemo možda iæi na korištene blagajne na aukcijama? Takvi predlozi su veoma atraktivni. Meðutim, prije nego što odluèimo da kupimo rabljenu blagajnu, izraèunamo sve kvote i razmislimo o tome, što znaèi da se stvarno isplati.

Jeftinije, ali skupljePre svega, treba da znamo da je korišæena blagajna registrovana u finansijskom šatoru za sopstvenu jedinicu. Zajedno sa osnovnim propisima ne možemo prikupiti iz takvog fonda u našoj kompaniji. Ako jesu, stvorili su fiskalni prekršaj. Osim toga, u svjetlu propisa, ureðaj ne možemo dobiti direktno od kolege - u takvom ugovoru mora posredovati servisna jedinica proizvoðaèa. Blagajna koja se koristi u svakom sluèaju mora biti odjavljena od strane prethodnog korisnika. Uz alat, prodavac nam mora vratiti izvještaj o naslovu trezora, u sljedeæem sluèaju ne možemo ništa uèiniti sa najbližom blagajnom. Tek nakon podnošenja relevantnih dokumenata servisni tehnièar proizvoðaèa može izvršiti zamjenu fiskalnog modula i izlijeèiti iznos drugoj jedinici.

Zato je vredno kupiti prvu kasu od ovlašæenih prodavaca. Takva mesta kao Krakovske blagajne prodaju ne samo veliki izbor fiskalnih ureðaja, veæ i servisne usluge.