Modna revija visoke mode

U subotu je pripremljen prikaz najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliku dozu gledalaca koji su htjeli provjeriti što su dizajneri napravili za novu sezonu. Meðu publikom mogli smo èak vidjeti i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjena emisija bila je u najmraènijoj stvari, a cjelina se odvijala bez ikakvih prepreka. U sredini smo mogli da se divimo modelima koji predstavljaju divnu, letnju, ruèno raðenu odeæu. U njihovoj umjetnosti korištene su samo normalne i lake tkanine zdravih, šarenih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila. Naše novinare najviše zanimaju prozraène, šarene maksi suknje u kolièinama napravljenim za kukièanje. Meðu njima, oduševljenje je izazvalo èipka, romantiène haljine, kao i bluza s rufflesom i vezenim bikinijem. Za letnju odjeæu dizajneri su za ljude, izmeðu ostalog, predložili pletene šešire sa cijelim kružnim raskrižjima, ukrašenim èipkom i atraktivnim cvijeæem.Nakon emisije održana je aukcija prekrasne vjenèanice kreirane posebno za ovu priliku. Haljina je prodata osobi koja je odluèila ostati anonimna. Pored toga, to su bile odeæe iz najnovije kolekcije. Prihod od nove aukcije biæe prebaèen u blizinu kuæe djeteta. Mora se naglasiti da brend željno podržava razne lepe i dobre zalihe. Njegovi vlasnici su u više navrata dali naše proizvode na aukciji, a kada je predmet prodaje bilo èak i posjete odabranoj fabrici.Portparol kompanije nam je rekao da æe najnovija kolekcija brzo stiæi u prodavnice na vrhu maja. Pored toga, on je informisao da brend razmišlja o otvaranju online biznisa u kojem æe kolekcije biti vidljive, osim u stacionarnim prodavnicama.Naša firma za odeæu je jedan od najveæih proizvoðaèa odeæe na svetu. Postoji nekoliko fabrika u cijelom regionu. Zapošljava nekoliko hiljada ljudi, ukljuèujuæi najbolje krojaèe, krojaèe i dizajnere. S vremena na vrijeme, ova popularnost dobijaju zbirke u znanju važnih poljskih dizajnera. Ove kolekcije su, naravno, veoma cijenjene što i prije poèetka trgovine, oni koji su veæ ujutro rastu u dugim redovima. Ove zbirke idu tog istog dana.Efekti sadašnje kompanije iz više godina puni su velike važnosti meðu potrošaèima, takoðer u odjelu, kada je i u inozemstvu. Pišuæi o njoj, ona ne pada, a da ne spominjemo mnoge nagrade koje je dobila i koje pokušavaju da proizvode najkvalitetnije.

Pogledajte našu trgovinu: Jednokratna odjeæa, èekinje